ฟอกสีฟัน?

สิ่งที่ทำให้เกิดการย้อมสีฟัน

ฟันยังคงสีเหลือง

ฟอกสีฟันคือการคืนค่าสีสดใสเดิม

การฟอกสีฟันมีความแตกต่างของแต่ละบุคคล แต่สามารถมองเห็นได้ที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเกือบ 90% คุณไม่ควรจะหยุดการฟอกสีฟันที่ไม่ได้ทำงานได้ทันที เช่นเดียวกับผิวของคุณคุณควรเก็บฟันของคุณให้กลายเป็นสีเหลือง

ผลกระทบที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นในความคิดเห็นของผู้ใช้

ในสถานที่ฟอกสีฟันที่จัดแสดงนิทรรศการ

ฟันทันทีขาวผลที่น่าตื่นตาตื่นใจ

ความคิดเห็นของผู้ใช้ SNS

ในทางกลับกันที่น่าตื่นตาตื่นใจเข้าฟันขาวฟันเหลือง